Справочник сертифицирани фирми

АВТО 100 - СТОИЛ ЛАМБРЕВ ЕТ

Адрес: село Ягодово,
ул. Черно море 20
Телефон/Факс: Tel: +359 3104 24 26
Website: avto100@abv.bg  
Лице за контакти:  Стоил Николов Ламбрев
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 30301/14/AN
Статус - валиден
Обхват: Периодични технически прегледи на превозни средства.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ANAB
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.