Справочник сертифицирани фирми

Аемтех ЕООД

Адрес: Перник,
E-mail: m_proekt@abv.bg  
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04113
Статус - валиден
Обхват: Производство и монтаж на машини, метални конструкции и съоръжения
Сертификатор: OTC
Акредитация: БСА
Консултант: TQM Ltd.

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.