Справочник сертифицирани фирми

Агрострой СП ООД

Адрес: Казанлък,
E-mail: agrostroi@yahoo.com  
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04100
Статус - валиден
Обхват: Строителство на жилищни и смесени сгради с високо застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване, производствени сгради, вилни сгради; изграждане на ВиК и електрически инсталации; изграждане на елементи и съоръжения за енергийна ефективност; извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения
Сертификатор: OTC
Акредитация: БСА
Консултант: TQM Ltd.

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.