Справочник сертифицирани фирми

Дженерал Фуудс ООД

Адрес: 2870 с. Марикостиново,
Главен път Е79
Телефон/Факс: Tel: +359 (889) 930930
E-mail: generalefoods@gmail.com  
Лице за контакти:  Димитър Христов
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: HACCP-255-01/015
Статус - валиден
Обхват: Съхранение и търговия с млечни продукти.
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Акредитация: БСА
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.