Справочник сертифицирани фирми

Авионамс АД

Адрес:
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 173829
Статус - валиден
Обхват:
Сертификатор: DNV GL AS
Акредитация: RvA
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.