Справочник сертифицирани фирми

Агроинсект ЕООД

Адрес: София,
ул. Софроний Врачански 1
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 988 42 01
Fax: +359 (2) 986 78 81
Website: www.agroinsect.com  
E-mail: agroinsect@dir.bg  
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБР 04003
Статус - валиден
Обхват: Пест контрол. Обследване, планиране и контрол. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Сертификатор: OTC
Акредитация: БСА
Консултант: Емест ООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.