Справочник сертифицирани фирми

Ашсан Кетъринг България ЕООД

Адрес: София,
Студентски град, бл. 54А, вх. А
Телефон/Факс: Tel/Fax: +359 (2) 4034526
Website: www.as-san.bg  
E-mail: ngizdavski@gmail.com  
Лице за контакти:  Николай Гиздавски
Стандарт(и): ISO 22000:2005
Сертификат No: CI/16314IFS
Статус - валиден
Обхват: Болнично хранене, кетъринг, ресторантьорство.
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Акредитация: UKAS
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.