Справочник сертифицирани фирми

Ависпал ООД

Адрес: София,
ул. Малашевска 1
Телефон/Факс: Tel: +359 (888) 358586; (899) 885030
E-mail: avispal@abv.bg  
Лице за контакти:  Пенка Стойкова
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/15661IQ
Статус - валиден
Обхват: Събиране, временно съхранение и преработка на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3-та. Производство на преработени животински протеини и трупно брашно. Добив и производство на бяло месо и вътрешности от птици. Производство на топени мазнини от животински произход. Производство на зеленчукови, плодови, зеленчуково-месни, плодово-месни, месни, месно-растителни, рибно-зеленчукови консерви, компоти и готови за консумация храни в консервиран вид. Пакетиране на зърнени храни, храни на зърнена основа и варива.
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Акредитация: UKAS
Консултант: Вита контрол ЕООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.