Справочник сертифицирани фирми

Алфа – 2000 ООД

Адрес:
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: ISMS/14515/BG/R
Статус - валиден
Обхват: Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение.
Сертификатор: CSB Ltd.
Акредитация: БСА
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.