Справочник сертифицирани фирми

АБК Системи ООД

Адрес: 1517 София,
кв. Суха Река, ул. Витиня №2 Ж, ет.6
Телефон/Факс: Tel: +359 (955) 66 30
Fax: +359 (955) 48 70
Website: www.abcsystems.bg  
E-mail: info@abcsystems.bg  
Лице за контакти:  Мариела Владимирова - Управител
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 273/B/07.14
Статус - валиден
Обхват: Проектиране, монтаж, изпълнение и поддръжка на слаботокови, оптични и ел. инсталации. Производство на медни и оптични свързващи кабели.
Сертификатор: EURO CERT
Акредитация: ESYD
Консултант: ИСО Системс ЕООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.