Справочник сертифицирани фирми

Линекс ЕООД

Адрес: 5250 Свищов,
ул. Трети март 103
Телефон/Факс: Tel: +359 (631) 64404
Fax: +359 (893) 510310
Website: www.lino.bg  
E-mail: office@linobg.com  
Лице за контакти:  Любомир Митев Георгиев
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: HACCP-268-01/16
Статус - валиден
Обхват: Пакетиране и доставка на кафе, чай, сметана и сухи смеси за напитки.
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Акредитация: БСА
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.