Справочник сертифицирани фирми

Адроит Електроникс ЕООД

Адрес: Пловдив,
ул. Граф Игнатиев № 5
Телефон/Факс: Tel: +359 (32) 637960
Website: www.adroit.bg  
E-mail: adroitbg@gmail.com  
Лице за контакти:  Димчо Джангозов
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/14315IS
Статус - валиден
Обхват: Управление на сигурността на ИТ инфраструктурата като съвкупност от хардуер и софтуер, бази данни, лични данни на служители и клиенти при търговията на компютърни системи, компоненти, софтуер; асемблиране, ремонт и поддръжка на компютри и ИТ компоненти; структурно окабеляване и изграждане на компютърни мрежи. Оценено в съответствие с Декларация за приложимост в.05/06.03.2015.
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Акредитация: UKAS
Консултант: Инвиктус ЕООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.