Справочник сертифицирани фирми

Елиа - Елисавета Тодорова ЕТ

Адрес: 8600 Ямбол,
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: QS-8596
Статус - валиден
Обхват: Съхранение и преработка на слънчоглед.
Сертификатор: DNV GL AS
Акредитация: DAKKS
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.