Справочник сертифицирани фирми

Капатово ООД

Адрес: София,
бул. „П. Евтимий“ No. 22, eт. 1
Телефон/Факс: Tel: +359 (896) 145050
E-mail: n.antonova@katex.com  
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: 316 Н
Статус - валиден
Обхват: Охлаждане, сортиране и опаковка на череши.
Сертификатор: CERTIND
Акредитация: RENAR
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.