Справочник сертифицирани фирми

Адвокатско дружество Петкова и Найденов

Адрес: 1164 София,
ж.к. Лозенец, бул. "Драган Цанков" № 14-16, ет. 2
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 9634353
Fax: +359 (2) 9632663
E-mail: victoria_petkova@mail.bg  
Лице за контакти:  Виктория Петкова
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-204-02/015
Статус - валиден
Обхват: Юридически услуги и управление на инвестиционни и други проекти.
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Акредитация: БСА
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.