Справочник сертифицирани фирми

Адис Груп ООД

Адрес: 7000 Русе,
ул. Мостова 1
Телефон/Факс: Tel: +359 (897) 429 887
E-mail: snikolov@adisgroup.eu  
Лице за контакти:  Свилен Николов
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: 501703 UM
Статус - валиден
Обхват: Строителство и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти.
Сертификатор: DQS GmbH
Акредитация: DAKKS
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.