Справочник сертифицирани фирми

Астро Трейд ООД

Адрес: 7700 Търговище,
ул. Великотърновско шосе 4
Лице за контакти:  Пламен Пенчев – Управител
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: 006-00105-Н
Статус - валиден
Обхват: Търговия с плодове и зеленчуци. Внос/ износ на охладени плодове и зеленчуци. Манипулация ( преохлаждане, инспектиране, измиване, подсушаване, калибриране, пакетиране, етикетиране и палетизация) и съхранение на плодове и зеленчуци.
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.