Справочник сертифицирани фирми

Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД

Адрес: София,
бул. Арсеналски 11, ет. 1
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 8 103 277
Fax: +359 (2) 8 103 373
E-mail: tzbojilova@ocenki.bg  raleksandrova@ocenki.bg  
Лице за контакти:  Ценка Божилова
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/12168IIS
Статус - валиден
Обхват: Сигурност на финансовата, правна и техническа информация и данни на организацията, клиентите и трети страни във връзка с предоставянето на независими експертни оценки и застрахователен асистанс. Оценена в съответствие с Декларация за приложимост v. 03/18.03.2015.
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Акредитация: UKAS
Консултант: Интегрити Консултинг ООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.