Справочник сертифицирани фирми

В&ВГД Оранжерии Петрич ООД

Адрес: Петрич,
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: SOF6013003
Статус - валиден
Обхват: Управление на НАССР система за производство на оранжерийни краставици и домати по метода на хидропоника.
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.