Справочник сертифицирани фирми

Авиейшън Сървисиз България ООД

Адрес: София,
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6014866/A
Статус - валиден
Обхват: Дейности, включващи и свързани с предоставяне на услуги по наземно обслужване – физическа и документална обработка, складиране и проверка за сигурност на товари и поща (включително специални и опасни товари) и наземен транспорт. Складиране под митнически контрол на пратки (входящи, изходящи и транзитни товари). Търговско представителство на авиокомпании във връзка с превоз на товари и поща.
Сертификатор: LRQA
Акредитация: UKAS
Консултант: ADS Consult

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.