Справочник сертифицирани фирми

Агрострой ЕООД

Адрес: 9900 Нови Пазар,
ул. “Цар Освободител” №38
Лице за контакти:  Пламен Петков – Управител
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 006-00096-O
Статус - валиден
Обхват: Производство на компост.
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Акредитация: JAS-ANZ
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.