Справочник сертифицирани фирми

АБС - Инженеринг ЕООД

Адрес: 2300 Перник,
ул. „Отец Паисий”, бл. 98, вх. Б, ап. 15
Лице за контакти:  Атанас Додунчев – Управител
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 006-00094-Q
Статус - валиден
Обхват: Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура. Строителство и ремонт на сгради. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма.
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Акредитация: JAS-ANZ
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.