Справочник сертифицирани фирми

Геомекс – Инженеринг ЕООД

Адрес: 8600 Ямбол,
к-с Златен рог № 62
Телефон/Факс: Tel: +359 (46) 66 32 25
Website: www.geogroup.org  
E-mail: svinegrad@mail.bg  
Лице за контакти:  Михаил Тодоров – Управител
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: 173666
Статус - валиден
Обхват: Производство на комбинирани фуражи.
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Еврофактор ЕООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.