Справочник сертифицирани фирми

Геострой Инженеринг ЕООД

Адрес: 8600 Ямбол,
ул. Ормана № 34
Телефон/Факс: Tel: +359 (887) 177503
E-mail: bioil@geogroup.org  
Лице за контакти:  Стела Тодорова – Технолог
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: 174183
Статус - валиден
Обхват: Производство, бутилиране, съхранение и транспорт на сурово пресовани и рафинирани растителни масла.Производство на експелер.
Сертификатор: DNV GL AS
Акредитация: RvA
Консултант: Еврофактор ЕООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.