Справочник сертифицирани фирми

А.Н.С. Стамболиеви и сие СД

Адрес: София,
ул. Оборище №113-115, ет. 3, ап. 11
Лице за контакти:  Виолета Куцлева
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11148/BG
Статус - валиден
Обхват: Проектиране на хидротехнически съоръжения, инженерни инфраструктури, промишлено и гражданско строителство. Проучвания, геодезически услуги и кадастър, свързани с поземлена собственост.
Сертификатор: CSB Ltd.
Акредитация: БСА
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.