Справочник сертифицирани фирми

Автоелектрик България ООД

Адрес: Карлово,
Website: www.autoelectricbg.com  
E-mail: office@autoelectricbg.com  
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6011471
Статус - валиден
Обхват: Дейности включващи и свързани c производство на кабели за първо вграждане за автомобилната промишленост.
Сертификатор: LRQA
Акредитация: UKAS
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.