Справочник сертифицирани фирми

Адлон Билдърс Къмпани ЕООД

Адрес: 1463 София,
ул. Цар Петър №10, ет. 3, район Триадица
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 951 52 88
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6012440/B
Статус - валиден
Обхват: Строителство на жилищни и административни сгради.
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.