Справочник сертифицирани фирми

Аделина стил - 99 ЕООД

Адрес: 2843 с. Долна Градешница,
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368282/B
Статус - валиден
Обхват: Строителство и реконструкция (включително разрушаване) на жилищни и индустриални сгради, културни и исторически обекти, пътна инфраструктура – пътища, улици, тротоари, ВИК съоръжения. Земни работи. Електроизграждане и поддържане на мрежи до и над 1000 V.
Сертификатор: LRQA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.