Справочник сертифицирани фирми

Аделина стил - 99 ЕООД

Адрес: 2843 с. Долна Градешница,
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368282/A
Статус - валиден
Обхват: Дейности включващи и свързани с управление на Строителство и реконструкция (включително разрушаване) на жилищни и индустриални сгради, културни и исторически обекти, пътна инфраструктура – пътища, улици, тротоари, ВИК съоръжения. Земни работи.
Сертификатор: LRQA
Акредитация: UKAS
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.