Справочник сертифицирани фирми

Лана Мел ООД

Адрес: Мездра,
ул. Св. Св. Кирил и Методий №43
Телефон/Факс: Tel: +359 (910) 92622
E-mail: lanamel@abv.bg  
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: 13.0401.026
Статус - валиден
Обхват: Производство и продажба на брашно и трици.
Сертификатор: Certification Association "Russian Register"
Акредитация: RvA
Консултант: Емест ООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.