Справочник сертифицирани фирми

Алфа Куолити България ЕООД

Адрес: 1407 София,
община “Лозенец”, бул. “Никола Вапцаров” № 27, ет.1
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 8687531
Fax: +359 (2) 8624903
Website: www.alphaquality.org  
E-mail: office@alphaquality.org  
Лице за контакти:  Ваня Филиповска
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: ER-0724/2010
Статус - валиден
Обхват: Обучения на висши мениджъри и мениджърски екипи и консултации по: стратегическо планиране; организационни механизми и структури; бизнес-функции – маркетинг, иновация, логистика, производство, персонал и други; модели за производствена бизнес-ефективност; модели за фирмени съвършенство; международни и международно признати стандарти за системи за управление; продуктова сертификация; управленски и търговски умения.
Сертификатор: AENOR INTERNACIONAL
Акредитация: ENAC
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

“Алфа Куолити България” ЕООД извършва обучителни и консултантски услуги, като изцяло поема дейностите и продължава мисията на Alpha Quality International в България, започната още в 1990-та година.

Имаме значителен, стабилен и растящ дял в пазара на консултациите по мениджмънт. Дължим го на системната иновация на консултантските умения, прецизната коректност към поетите ангажименти и заострената чувствителност към потребностите на клиента.

ОБУЧЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ, ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАЦИИ

Обучения и консултации по въвеждане на системи за управление съгласно международни и международно признати стандарти:  ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 28000, ISO 50001, ISO/IEC 20000-1,EN 15038, ISO 13485, ISO/TS 16949, AS/JISQ/EN 9100, НАССР, FSSC 22000,IFS Food, IFS Personal Care, IFS Logistics, BRC Food, BRC Consumer Prоducts, BRC Storage&Distribution, SA 8000, Green Globe, Eco Hotel, ЕSPA, GlobalGap.

Поддържане, надграждане, интегриране и развитие на действащи системи. Препланиране или препроектиране на системи при значими промени в тях. Аутсорсни услуги при поддържане, вътрешни одити и прегледи на системи.

Публични и фирмени обучения за вътрешни одитори, за „собственици“ на процеси и за представители на ръководството. Съпровод и ръководство на вътрешни одити. Подготовка за сертификационни одити и надзорни одити. Подготовка за одити „втора страна“. Провеждане на одити „втора страна“.

СЕ-маркиране. Системи за производствен контрол на строителни продукти.

Диагностика и организационно проектиране на нови или непълно развити фирмени функции (маркетинг, иновации, логистика, продажби, персонал).

Участие в стратегически анализи. Консултации при изготвянето на общи и частни стратегии. Консултации при разработка на корпоративни политики.

Консултантски съпровод на Lean проекти за производствена ефективност и оптимиране на бизнес-процеси. Lean обучения за топ мениджъри и водещи специалисти от индустрията, търговията, услугите и други реални сектори.

Обучения за собственици и мениджърски екипи – иновационен маркетинг, стратегическо планиране, организационно проектиране, производствен и управленски реинженеринг, индустриална и търговска логистика, развитие на хората, модели за производствена ефективност и бизнес-съвършенство.

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.