Справочник сертифицирани фирми

Агрия АД

Адрес: 4009 Пловдив,
Асеновградско шосе
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: 2010/37474.2
Статус - валиден
Обхват: Производство и доставка на химически продукти за растителна защита.
Сертификатор: AFNOR Certification
Акредитация: COFRAC
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.