Справочник сертифицирани фирми

Агрия АД

Адрес: 4009 Пловдив,
ул. Асеновградско шосе
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 2010/37473.2
Статус - валиден
Обхват: Разработване и производство и доставка на химически продукти за растителна защита.
Сертификатор: AFNOR Certification
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.