Справочник сертифицирани фирми

Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД

Адрес: София,
ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 10-11
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 8185858
Fax: +359 (2) 8185859
E-mail: office@atlasconsultingbg.com  
Лице за контакти:  Вероника Радева
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/8194IIS
Статус - валиден
Обхват: Информационна сигурност на клиентски и фирмени данни при предоставянето на данъчни консултации, счетоводство, одит, обучение и управление на проекти. Декларация за приложимост от в. 3/01.10.2014.
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Акредитация: UKAS
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.