НОВИНИ

Членски внос за 2019 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2019 година - Физически лица
още »

Справочник одитори на системи за управление

Атанас Атанасов

0884 416 554

Стандарт:
FSSC Manufacturing - ISO 22002-1:2009 (22003:2007)

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: C, D, E, L
Регистриран в: IQA
Сертификат: 3591000495
Стандарт:
ISO 14001:2004

Статус:
ЕАС код: 1,3,24,30,33,34,35
Регистриран в: IQA
Сертификат:
Стандарт:
ISO 9001:2008

Статус:
ЕАС код: 1,3,24,30,33,34,35
Регистриран в: IQA
Сертификат:

Вера Христова Цветкова

0887 963 853
vera_cvetkova@yahoo.com

Стандарт:
OHSAS 18001:2007

Статус:
Одитор
ЕАС код:
Регистриран в: IRCA
Сертификат:
Стандарт:
ISO 9001:2008

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код:
Регистриран в: IRCA reg. 1193320
Сертификат:

инж. Милена Пробойска-Иванова

0888 879 825

Стандарт:
ISO 14001:2005

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 6,17,18,22,23,24,29,31,34,35,39
Регистриран в: IQA
Сертификат: 30988
Стандарт:
OHSAS 18001:2007

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 6,17,18,22,23,24,29,31,34,35,39
Регистриран в: IQA
Сертификат: № BG 3590001/12
Стандарт:
ISO 9001:2015

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 6,17,18,22,23,24,29,31,34,35,39
Регистриран в: IQA
Сертификат: 22930

Николай Михайлов Бояджиев

0876 681 685
boyadzhiev08@abv.bg

Стандарт:
ISO 9001:2008

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 29, 34, 35
Регистриран в: TUV Austria Cert GmbH
Сертификат: TTN2009F3Q25/05
Стандарт:
ISO 9001:2015

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 29, 34, 35
Регистриран в: TUV Austria Cert GmbH
Сертификат: 2016048

инж. Николай Петков


Стандарт:
ISO 22000:2005

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: A,B,C,D,E,F,H,J,G
Регистриран в: IQA
Сертификат: № 1132-115952

Петър Атанасов

GSM: 0897 87 09 79
gromkov_p_a@mail.bg;gromkov.p.a@gmail.com

Стандарт:
ISO 9001:2008

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 02, 07, 08, 09, 29, 34, 32, 35
Регистриран в: Bureau Veritas Certification
Сертификат: No. А17024, VRN/09/003/65, IRCA No. 1198639
Стандарт:
OHSAS 18001:2007

Статус:
одитор
ЕАС код:
Регистриран в:
Сертификат:

Пламен Николов

0888 466 501
plamnikol@abv.bg

Стандарт:
ISO 9001:2008

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 19, 31, 33, 34, 36
Регистриран в: Bureau Veritas Certificaion
Сертификат: No. LA/09/BL/25674 и VRN/09/003/63

Пламен Петров Христов

0899 838 179
mss.consult.pc@gmail.com

Стандарт:
ISO 9001:2008

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39
Регистриран в: IRCA курс A17072
Сертификат: IRCA No. 1173804
Стандарт:
ISO 14001:2004

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39
Регистриран в: ANSI-RAB, серт. 243
Сертификат: IRCA 1173804
Стандарт:
OHSAS 18001:2007

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39
Регистриран в: IRCA курс А17357
Сертификат: IRCA 1183804
Стандарт:
SA8000:2008

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код:
Регистриран в: Business Social Compliance Initiative (BSCI).
Сертификат: SAAS 2419/1.5.2009, 8184/26.2.2010

Радка Иванова Генчева

0898 642 573
radka_gencheva@yahoo.com

Стандарт:
ISO 9001:2008

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37
Регистриран в: IRCA курс A17072, серт. 8872
Сертификат: IRCA 1183794
Стандарт:
ISO 14001:2004

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39
Регистриран в: ANSI-RAB, серт. 242
Сертификат: IRCA No. 1183794
Стандарт:
OHSAS 18001:2007

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39
Регистриран в: DAS Certification OHS-BUL-001/5.1.2010
Сертификат: DAS Certification

Теодора Асенова

0894 42 44 42, 0887 722 966
asenowa@mail.bg

Стандарт:
ISO 9001:2015

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код:
Регистриран в: Moody International Ltd
Сертификат: No. 29107
Стандарт:
OHSAS 18001:2007

Статус:
Водещ одитор
ЕАС код:
Регистриран в:
Сертификат:

Цветан Иванов Кунев

359 899 417 120, www.tsvetankunev.net
kunev@mbox.contact.bg

Стандарт:
ISO 9001:2008

Статус:
Главен Одитор
ЕАС код: 17; 18; 23; 29; 32; 35
Регистриран в: IRCA No. 1199839
Сертификат: IRCA курс А17025