НОВИНИ

Нов проект в подкрепа на енергийната ефективност за малките и средни предприятия
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Представяне на курсове, семинари и др.
в раздел "Обучение"

В сила от 13.02.2015г.

1. Стандартно представяне на събитие

Този вид реклама се отнася само за събития публикувани на уеб сайта на Сдружение „Клуб 9000”. Всяко публикувано събитие трябва да бъде с конкретна дата на провеждане.

Рекламни места:

Събитията се подреждат в списък на предстоящите обучения по дата на провеждане.

За всяко събитие се посочва:

Представяне:

До 3 машинописни страници във формат MSWord - предоставя се от организатора на събитието. Представянето типово трябва да съдържа:

  1. Цел
  2. Участници
  3. Ползи
  4. Съдържание (програма)
  5. Лектори
  6. Условия за участие

Заявки за участие:

За всяко събитие се изготвя "онлайн заявка за участие". Всички заявки се изпращат на e-mail адрес посочен от рекламодателя.

Цена*:

50 лева за едно събитие, рекламирано в продължение на един месец.

2. ВИП представяне на събитие

Същото като стандартно представяне, със следните допълнения:

Цена*:

80 лева за едно събитие, рекламирано в продължение на един месец.
Когато се използва ВИП представяне, не се дължи цена за стандартно представяне (по т. 1).

3. Каре «Реклама»

Този вид реклама може да се ползва:

Рекламни места:

За всяко събитие се посочва:

Цена*:

150 лева за един месец.

Когато този вид реклама се ползва за събитие публикувано на сайта на Сдружение „Клуб 9000”, не се дължи цена за стандартно представяне (по т. 1).

*Всички обявени цени са без ДДС