НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Обяви за работа

В сила от 17.05.2008г.

Рекламни места:

Начална страница - текстова хипервръзка (link) към обявата.
Раздел "Работа" - текстова хипервръзка (link) към обявата.

Обява:

До 3 машинописни страници във формат MSWord с текста на обявата.

Цена:

50 лева за един месец, за една обявена свободна позиция за работа.

Всички обявени цени са без ДДС