НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Общи условия за реклама

В сила от 17.05.2008г.

1. Всички обявени цени са в ЛЕВА и са без включен ДДС (от 23 януари 2003 Клуб 9000 е с регистрация по ДДС).

2. Обявените цени и условия за реклама се отнасят само за българската версия на сайта, изключение прави Фирмено представяне - сертифицирани организации. За информация относно възможностите за реклама в английския вариант, моля свържете се с ръководството на Клуб 9000 на посочените адреси за контакти.

3. Клуб 9000 има право да актуализира цените за реклама, без това да води до промяна за вече предплатен период.

4. Продължителността на всяка рекламна кампания е минимум един и максимум три месеца. След изтичане на предплатения период, същият рекламодател може да продължи рекламната си кампания, само в случай че за същата позиция (при банер реклама) няма постъпили заявки от други рекламодатели.

5. Условията от т. 4 не се отнасят за Фирмено представяне - сертификационни, консултантски и фирми за стоков контрол и Фирмено представяне - сертифицирани организации.