НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Фирмено представяне - сертифицирани
организации

В сила от 17.05.2008г.

Включването на сертифицираните фирми в справочника е безплатно.

Клуб 9000 поддържа актуален списъка на сертифицираните фирми със съдействието на сертификационните организации, консултантските фимри, както и самите сертифицирани фирми.

За включване в справочника е необходимо да се предостави следната информация:

1. Пълно наименование на фирмата (организацията);
2. Фирмен знак (формат GIF или JPG);
3. Седалище - населено място, пощенски код, адрес, телефон, код за автоматично избиране, факс, E-mail;
4. Предмет на дейност (съгласно сертификата) и код по ЕАС;
5. По кой стандарт е издаден сертификата и срок на действие;
6. Акредитация под която е издаден сертификата;
7. Сертифицираща организация;
8. Лице за контакти от сертифицираната фирма - фамилия, длъжност;
9. Консултант при подготовката за сертификацията (ако има такъв);
10. Копие от сертификата.

В случайте на публикувана неточна или непълна информация, както и при промяна в данните, моля не се колебайте да се свържете с нас. Необходимите корекции ще бъдат направени в най - кратък срок.

За добавяне в справочника или коригиране на данни, моля използвайте този формуляр.

VIP Представяне:

VIP представянето е допълнение към безплатното представяне, с което получавате:

Пример

Цена:

40 лева за една година.

Отстъпки:

25% за редовни членове на Клуб 9000.

Всички обявени цени са без ДДС