НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Фирмено представяне - сертификационни, консултантски и фирми за стоков контрол

В сила от 13.09.2010г.

Рекламни места:

Подразделите "Сертификационни организации", "Консултантски фирми" и "Фирми за стоков контрол" на раздел "Справочник" (в зависимост от предмета на дейност на фирмата)- текстова хипервръзка (link) към:

Представяне (важи само за вариант 1):

До 2 машинописни страници (формат MSWord).
Фирмен знак (формат Corel Draw, GIF или JPG).

Типовото представяне в справочника на Клуб 9000 съдържа следната информация:

1. Пълно наименование на фирмата (организацията);
2. Седалище - населено място, пощенски код, адрес, телефон, код за автоматично избиране, факс, E-mail;
3. Ръководител - длъжност, име и фамилия;
4. Поделения (представителства) - населено място, телефон, код за автоматично избиране, E-mail;
5. Предмет на дейност на фирмата;
6. Референции;
7. Сътрудничество (представителство) с други сродни фирми от страната и чужбина;
8. Друга специфична информация, характеризираща фирмата.

Забележка: Когато данните за фирмата са вече публикувани от предната година. представената информация следва да отразява само промените (напр. в адреса, предмета на дейност, и т.н.).

Възможно е оформяне на представянето по различен от стандартния начин, включване на допълнителни графични елементи, ползване на допълнителна информация от базата данни на Клуб 9000 и т.н. Цените в тези случаи са по договаряне, според сложността и обема на допълнителните елементи

За включване в справочника е необходимо освен представянето на фирмата да се предостави:

Предимства при използването на този вариант за включване в справочника спрямо Вариант 2:

 

Цени:

Вариант 1 - 80 лева за една година. За всяка следваща страница (над стандартните две) се заплаща такса от 10 лв. за година.
В годишната таксата са включени до три промени (не основни) на информацията.

Вариант 2 - 20 лева за една година.

Отстъпки (важи само за вариант 1):

25% за редовни членове на Клуб 9000.

Всички обявени цени са без ДДС