НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Банер реклама

В сила от 01.01.2013г.

Рекламни места:

Разположението на банерите е според схемата:

Размер на банерите:

234х60* пиксела, формат Flash, GIF или JPG

Цени:

Страница Цена за 1 месец
(без ДДС)
Начална 240 лв.
(за членове - 180 лв.)
Търсене в базата данни 200 лв.
(за членове - 150 лв.)
Справочник - сертифицирани фирми - ISO 9001
Справочник - сертифицирани фирми - ISO 14001 150 лв.
(за членове - 120 лв.)
Справочник - сертифицирани фирми - ISO 27001
Справочник - сертифицирани фирми - OHSAS
Справочник - Сертификационни организации
Справочник - Консултантски фирми
Всички останали 100 лв.
(за членове - 75 лв.)

Всички обявени цени са без ДДС

* Възможно е публикуване на двоен банер (468х60 пиксела), при условие че няма постъпили заявки от други рекламодатели за същата страница. В този случай се заплаща двойна цена.