НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Работа

ОССУ към Ай Кю Серт ЕООД предлага сътрудничество на одитори и технически експерти, като хоноруван външен оценителки персонал за органа.
Изисквания за одитори:

 1. Сертификат за Водещ одитор по стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  (40 часа обучение за водещ одитор по първи стандарт и 24-часа за всеки следващ)
 2. 20 човекодни стаж от одити за всеки стандарт. Допълнително 10 човекодни стаж, като водещ одитор по всеки стандарт.
 3. Приложими лични и професионални качества.
 4. Наличието на над 3 признати ЕА/NACE кодове се счита за предимство.
 5. За особено предимство се считат следните кодове за OHSAS:
  • 31/53 – Пощенски и куриерски дейности
  • 35/80 – Дейности по охрана и разследване
  • 39/96 – Други персонални услуги (почистване)

 

Моля изпращайте вашите автобиографии по Образец на email: office@aqcert.org, придружени от сканирани дипломи, сертификати и справки за одиторски опит до 31.10.2013 г.